Política de privacitat i protecció de dades

Política privacitat

En compliment de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95 / 46 / CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (en endavant, LSSI-CE) i de la Llei Orgànica 3/2018 , de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), el teu Empresa o nom garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts en el RGPD, en aquest sentit GREEN DISTRICT ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Denominació: GREEN DISTRICT
CIF: B66639881
Telèfon: +34 678.125.074
Correu electrònic: info@greendistrict.cat

TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les finalitats per als quals van ser recopilats inicialment.

Una vegada que les dades deixin de ser necessàries per al tractament en qüestió, aquests es mantindran degudament bloquejades per, si escau, posar-los a disposició de les administracions i organismes públiques competents, els jutges i tribunals o el ministeri fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb el client i / o els terminis de conservació previstos legalment.

DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS.

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

DESTINATARIS

Durant el període de durada de l’tractament de les seves dades personals, organització podrà cedir les seves dades als següents destinataris:

Jutges i tribunals.
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals.

Transferències internacionals de dades

L’organització no realitza Transferència Internacional de Dades alguna.

 

ELS SEUS DRETS

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a la mateixa, sol·licitar la portabilitat d’aquests (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i si és el cas, quan procedeixi, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l’elaboració de perfils.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic dalt indicades. En qualsevol cas, la seva sol·licitud s’ha d’acompanyar d’una fotocòpia del seu D.N.I. o document equivalent, amb la finalitat d’acreditar la seva identitat.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent (Agència espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça info@greendistrict.cat, amb assumpte “BAIXES”.

VERACITAT DE LES DADES.

L’interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i es troben actualitzats; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a l’efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

En el cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la manca de compliment de la present obligació .

 

XARXES SOCIALS

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d’Internet, i per a ells l’Entitat ha creat diferents perfils en algunes d’elles.

Tots els usuaris que visiten la nostra pàgina web tenen l’oportunitat d’unir-se a les nostres xarxes socials o grups.

No obstant això, has de tenir en compte que, llevat que li sol·licitem les seves dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les seves dades pertanyen a la Xarxa Social corresponent, pel que li recomanem que llegeixi detingudament les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat, així com, s’asseguri escollir les preferències pel que fa a el tractament de les dades.

 

MODIFICACIONS / ACTUALITZACIÓ

Aquesta política de privacitat pot veure modificada / actualitzada en funció de les exigències legals establertes o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o canvis en el nostre lloc web.

Per aquesta raó, aconsellem als usuaris visitar periòdicament la nostra política de privacitat.

Si té dubtes sobre aquesta política, podeu contactar amb GREEN DISTRICT SL mitjançant el següent correu electrònic: info@greendistrict.cat

Contacto Whatsapp
¿Quieres más información?
Hola! ¿Podemos ayudarte? Escríbenos.